Waarom trekpaarden?

Waarom trekpaarden?

Onze trekpaarden nemen actief deel aan de werkzaamheden van ons landbouwbedrijf. Om geval per geval te kiezen tussen trekpaardenkracht of gemotoriseerde werktuigen, hebben we de voor- en nadelen afgewogen van deze twee methodes om het werkregime te optimaliseren.

De pluspunten van natuurlijke paardenkracht:

• De grond wordt minder samengedrukt – gemotoriseerde werktuigen zijn zwaarder en veroorzaken veel trillingen.

• De grondstructuur wordt beter behouden – de ronddraaiende delen van gemotoriseerde werktuigen maken de structuur kapot

• De zelf geproduceerde energie van paardenkracht is hernieuwbaar en niet vervuilend.

• Paardenmest is een hoogwaardig bijproduct dat de bodemkwaliteit verbetert.

• Werken met trekpaarden is een verrijking die boven het materiële uitstijgt.

• De landbouwer die “letterlijk” met zijn voeten op de grond loopt, heeft een beter contact met de natuur die hij bewerkt.